Google Plus Twitter FaceBook Instagram Aparat Telegram

فروش سایت

اخبار خودرو

استرس بار چیست؟

استرس باراسترس بار وسیله ای است که امروزه چه در خودرو های مسابقه ای و چه در خودرو های معمولی استفاده می شود.در این مطلب به کار اصلی آن می پردازیم.

 

چرخ های جلوی خودرو علاوه بر اتصالات عرضی که دارند در راستای قائم نیز دارای اتصال به اتاقک کمک ها هستند.زمانی که خودرو در خط مستقیم حرکت می کند ضربات وارده به مجموعه تعلیق هر یک از چرخ ها اسیب زیادی به اتاقک کمک ها نمی رساند اما وارد امدن ضربات در زمان چرخش ها و در شرایطی که دو چرخ جلوی خودرو در حال طی نمودن مسافتی متفاوت است (چرخ داخل پیچ دایره ای با شعاع مشخص و چرخ خارج از پیچ دایره ای با شعاع مشخص به علاوه فاصله عرضی دو چرخ را طی می نماید) می تواند به مرور زمان موجب تغییر زاویه اتاقک های کمک ها شود البته حتی بدون وارد شدن ضربات و در اثر نیروهای فشاری و کششی وارده در زمان چرخش ها نیز این اتفاق رخ می دهد.اگر چه این تغییر زاویه تا حد زیادی نامحسوس است اما برروی کارایی و فرمان گیری خودرو تاثیر می گذارد و ایجاد حالتی ازگیج بودن و عدم دریافت مناسب از چرخ های جلو از طریق فرمان از نتایج ان است که هر کدام از ما ممکن است انها را تجربه کرده باشیم.

"استرس بار" در واقع یک میله عرضی از ناحیه بالای اتاقک کمک ها بوده که می تواند بخش قابل توجهی از این مشکل را حل نماید و دلیل ان نیز واضح است.

به دلیل ایجاد یک اتصال صلب و ثابت امکان تغییر زاویه ناممکن می شود ضمن انکه در صورت بروز ضربات نسبتا شدید به یک چرخ استرس بار می تواند بخشی از نیرو را جذب نموده و بخشی را نیز در مجموعه پخش نماید تا از صدمات وارده کاسته شود و این مسئله در مورد خودروهایی که اقدام به کاهش ارتفاع کرده اند و در انها رینگ و لاستیک بزرگتر و احیانا لاستیک های دیوار کوتاه استفاده شده مشهودتر خواهد بود.

از دیگر مزایای استرس بار تعادل بهتر برای خودرو است در مقابل شاید این سئوال پیش بیاید که چرا به طور استاندارد این قطعه در تمامی خودروها نصب نمی شود؟در پاسخ ان بایستی گفت که بسیاری از خودروهایی که به نوعی فاقد استرس بار هستند خودروهایی معمولی اند که ممکن است کمتر تحت فشار قرار بگیرند.در مجموع وجود استرس بار می تواند به روی توان فرمان گیری و نیز عدم دچار شدن خودرو به گیج فرمانی تاثیر مثبتی داشته باشد.

با نصب استرس بار طول عمر سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو تضمین و خودرو در پیچ ها و سرعت های بالا پایدارتر می گردد.

مزایای استرس بار (میله تعادل)

1- استرس بار پایداری اتومبیل را در سرعت های بالا حفظ

می کند

2- ضربه وارده به یک چرخ را در کل سیستم تعلیق تقسیم می کند و در نتیجه فشار ضربه کاهش و طول عمر

قطعات جلوبندی افزایش می یابد

3- اتومبیلی که استرس بار نداشته باشد

بهعلت داشتن رینگ و لاستیک بزرگبهمرور زمان ضربه وارده بخ چرخ اتاقک کمکهاراازبالابههم نزدیک می کند و اتومبیل در سرعت بالاگیج می شود

4- بستن استرس بار حالت کمبود یک ضلع مربع را تکمیل می

کند.

5- استرس بار در پیچ ها تعادل ماشین را حفظ می کند واتومبیل را بعدازپیچ زودترازیک ماشین بدون استرس باربهحالت تعادل می رساند و در نتیجه اتومبیل بازمان کمتری طول پیچ را طی می کند

6- به علت نیروی گریزازمرکز اتومبیل در پیچ هابهبیرون پیچ پرتاب می شود اما اتومبیلی کهاسترس بار داشته باشد در پیچ ها تعادل بهتری دارد و کمتر

ازمسیر پیچ خارج می شود.

استرس باراسترس بار

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی