Google Plus Twitter FaceBook Instagram Aparat Telegram

فروش سایت

اخبار خودرو

مخلوط شدن سوخت و هوا

نحوه ی تشکیل مخلوط سوخت و هوا در موتور های بنزینی در اشکال زیر نمایش داده شده است.

الف)موتورهای کاربراتوری:

سوخت و هوا در کاربراتور بر حسب شرایط کار موتور با نسبت معینی

مخلوط شده و از طریق مانیفولد گاز و با باز شدن سوپاپ گاز وارد موتور می شود .  

 

ب) در موتور های بنزینی انژکتوری سوخت توسط انژکتور در زمان معین در هوای ورودی پاشیده می شود .مقدار و زمان پاشش توسطECU تعیین می گردد.

پاشش سوخت توسط انژکتور به سه روش مختلف می باشد. که در شکل های زیر مشخص شده است . 

1- پاشش سوخت قبل از سوپاپ ورودی در مانیفولد هوا.(MPFI)

2- پاشش سوخت به کمک یک انژکتور قبل از دریچه ی گاز(SPFI)

3- پاشش سوخت به صورت مستقیم در محفظه ی احتراق (GDFI)

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی