Google Plus Twitter FaceBook Instagram Aparat Telegram

فروش سایت

اخبار خودرو

انواع اکسل

انواع اکسلاكسل در یك تعریف ساده محوری است كه جهت نصب چرخ ها مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین انتظار نمی رود كه پیچیدگی خاصی در مكانیزم آن وجود داشته باشد ولی هنگامی كه وظایف جنبی دیگری مانند مكانیزم فرمان ، انتقال قدرت ، كاهش دور ، تعدیل اثر جاده ، آزادیهای حرکتی خاص و ... به عهده اكسل گذاشته شود طرح و ساختمان آن از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار گردیده است. 

 

لذا می توان برحسب وظایف مذكور می توان اكسل ها را به انواع مختلف طبقه بندی نمود. البته تنوع اكسل در خودروهای سواری به علت سادگی مكانیزم ، محدودیت مكانی ، مكتب های متنوع طراحی و ... بسیار گسترده تر از خودروهای تجاری می باشد. در این مقاله با توجه به زمینه كاری شركت تنها به ذكر و توضیح انواع اكسل در خودروهای تجاری می پردازیم. 

 

 

1- اكسل های صلب یا یا ثابت (Rigid Axles) 

انواع اکسل

در این نوع اكسل ها محور دورانی چرخ ها دو طرف توسط یك بدنه سخت و ثابت به یكدیگر متصل می باشد و بدین سبب جابجایی چرخ در یك طرف منجر به جابجایی در طرف دیگر خواهد شد. استحكام بالا ، توان تحمل بار زیاد و سادگی مکانیزم باعث گردیده است كه این نوع اكسل ها با توجه به قابلیت کمتر در تامین راحتی سرنشین در خودروهای تجاری كاربرد عمده ای داشته باشد. در ادامه بحث به بررسی برخی از انواع اكسل های صلب می پردازیم. 

 

1-1- اكسل جلو فرمان پذیر (Steered Rigid Front Axle) 

انواع اکسل

این نوع اكسل با توجه به ظرفیت تحمل بار و شکل هندسی در جلو خودرو مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین بدنه اصلی آن به نام تیرك اصلی (Axle Beam) به منظور عدم برخورد با قسمت تحتانی موتور دارای انحنا به سمت پایین می باشد (شكل 1) در خودروهای موتور عقب مانند اغلب انواع مینی بوس و اتوبوس با رفع این محدودیت شكل تیرك اصلی صاف تر می باشد (شكل 2). در شكل های (1) و (2) محل اتصال فنرها ، كمك فنرها ، میله های تعادل به صورت سطوع صاف روی تیرک اصلی (نشیمن گاه) مشاهده می شود. 

 

 

سیستم ترمز ، توپی و مجموعه چرخ روی قطعه ای به نام سگ دست نصب شده اند كه خود برای ایجاد قابلیت فرمان پذیری نسبت به شفتی بنام كینگ پین می توان دوران نماید. مکانیزم ذوزنقه ای فرمان نیز امکان فرمان گیری دوچرخ بصورت همزمان و با زوایای مختلف را فراهم می نماید. 

 

گاهی برای پایین آوردن كف اتوبوس ها (Low Floor Bus) نیاز به ایجاد فرورفتگی بزرگتری در بیم اكسل می باشد كه در این حالت اكسل را دروازه أی (Portal) می گویند. در شكل (3) طرحی از این نوع اكسل نشان داده شده است. 

 

 

 

1-2- اكسل عقب محرك (Driven Rigid Rear Axle) 

انواع اکسل

در اغلب خودورهای تجاری اكسل عقب وظیفه انتقال قدرت به چرخ ها و به حركت درآوردن خودرو را دارد لذا بدنه اصلی این اكسل به نام پوسته اكسل عقب مطابق شكل (4) به عنوان پایه ای برای نصب كله گاوی (همراه با دیفرانسیل) و محل گذری برای پلوس ها نیز عمل می نماید. در کله گاوی اکسل ، جهت حرکت طولی گاردان به حرکت عرضی تبدیل شده و سرعت دورانی به میزان مورد نیاز کاهش می یابد. دیفرانسیل که یکی از اجزای کله گاوی می باشد وظیفه توزیع دور به تناسب شرایط حرکت را به عهده دارد. 

 

 

مجموعه ترمز ، توپی بامجموعه چرخ و براكت های نصب فنر و كمك فنر نیز روی پوسته اصلی اكسل نصب می شوند. گاهی بار وارده به قسمت عقب خودرو به حدی است كه از توان تحمل یك اكسل خارج است لذا دو عدد اكسل به صورت جفتی یا اصطلاحاً تاندم (Tandem) مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت اضافه شدن مجموعه تعلیق جداگانه به این دو اکسل مجموعه حاصله را بوژی (Bogie) می نامند. 

 

 

در چنین تركیبی مطابق شكل (5) ابتدا قدرت از طریق گاردان اصلی به محور اول وارد شده و به تناسب شرایط عملکردی بین این محور و محور دوم تقسیم می شود. لذا اکسل اول را اکسل پیشرو (Leading Axle ) و اکسل دوم را اکسل پیرو (Trailing Axle) می نامند. این تركیب اكثراً در كشنده ها یا كامیون های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی از تعداد بیشتری اکسل که برخی از آنها ممکن است غیر محرک باشند نیز استفاده می شود. 

 

با توجه به محدودیتهای ابعادی موجود در اتوبوس های کف پایین (Low Floor) و نیاز به نصب موتور مسطح در آنها ضروری است که اکسل محرک علاوه برداشتن فرورفتگی در قسمت میانی دارای ورودی متمایل به یک طرف نیز می باشد. برای چنین کاربردی طرحهای ویژه ای از اکسل عقب محرک وجود دارد که نمونه ای از آن در شکل (6) با کله گاوی جانبی (Lateral Input یا Side Input) نشان داده شده است. این اکسل علاوه بر قابلیتهای فوق امکان نصب گاردان با زوایای ورودی مختلف را نیز فراهم می نماید. 

 

1-3- اكسل جلو محرك (Rigid Front Driven Axle) 

انواع اکسل

این اكسل دو وظیفه انتقال قدرت و فرمان پذیری را ایفا می نماید و در خودروهای تجاری كه قدرت محركه می تواند از طریق اكسل های جلو و عقب منتقل می شود مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق شكل (7) این اكسل به جهت نصب كله گاوی و عبور پلوس ها دارای پوسته ای مشابه اكسل عقب است و به منظور فرمانگیری دارای كینگ پین یا محورد دوار می باشد. 

 

 

 

انتقال قدرت به اکسل جلو باعث می شود که علاوه بر پایداری بیشتر در خودرو امکان انجام مانورهای مشکل تری در شرایط جاده ای سخت مانند سطوح لغزنده و ناهموار نیز فراهم شود. لذا اکثراً این اکسل ها در خودروهای خارج جاده ای (Off Road) یا مورد استفاده نظامی نصب شوند. در مواقعی که شرایط کاری عادی باشد و نیازی به استفاده از اکسل جلو به عنوان حرکت دهنده وجود نداشته باشد می توان اتصال آنرا به جعبه دنده قطع کرده و از آن به عنوان اکسل صلب غیر محرک استفاده نمود. 

 

1-4- اكسل مرده (Dead Axle) 

انواع اکسل

در وسایل نقلیه كشیده شونده (تریلی) با تعداد محور کم اکسل ها نیاز به انتقال قدرت با فرمان پذیری ندارند لذا از نوع ساده ای از اكسل كه شامل یك بدنه صلب به نام پوسته اكسل ، سیستم ترمز و مجموعه چرخ می باشد استفاده می شود و به آن اكسل مرده (Dead Axle) در مقابل اكسل های محرك یا فرمان پذیر گفته می شود. 

نمونه چنین اكسلی همراه با سیستم تعلیق در شكل (8) نشان داده شده است. 

 

گاهی از این نوع اكسل ها برای افزایش ظرفیت باربری خودروهای تجاری نیز استفاده می شود كه در این صورت به آنها (Tag Axle) گفته می شود. این اکسل ها به تناسب کاربرد به تعداد آنها می توانند از قابلیت فرمان پذیری نیز برخوردار باشند. 

 

2- اكسل های تعلیق مستقل (Independent Suspension Axles) 

انواع اکسل

در این نوع اكسل ها هرگونه حركتی در چرخ یك طرف خودرو تاثیر قابل توجهی بر حركت طرف دوم خودور نخواهد داشت ، چون اجزای اكسل و تعلیق در دو طرف خودرو كاملاً از یكدیگر مجزا بوده و اصطلاحاً مستقل می باشند. برای ایجاد چنین حالتی قطعات اکسل به عنوان اجزای سیستم تعلیق مانند فنر و میله های تعادل نیز عمل می کند لذا به این نوع اكسل تعلیق مستقل گفته می شود. 

 

تعلیق های مستقل از دو نوع عمده تشكیل یافته اند. نوع اول به نام مكفرسون (Mc Phersou) ظرفیت تحمل بار كمتری دارد لذا عمدتاً در خوردهای سواری یا سبک مورد استفاده قرار می گیرد. ولی نوع دوم به نام (Double Wishbone) از ظرفیت تحمل بار بسیار زیادی برخوردار است و لذا در برخی از خودورهای تجاری مانند اتوبوس و میدی باس و مینی بوس به كار رفته است. 

 

 

 

عدم وجود بدنه اصلی در تعلیق مستقل باعث شده است که هیچگونه محدودیت فضایی در قسمت میانی خودرو وجود نداشته باشد و از این فضا در اتاق استفاده بهینه به عمل آید. در شكل (9) نمونه چنین اكسلی برای استفاده در جلو اتوبوس های كف پایین ( Low Floor) و احیاناً در عقب نشان داده شده است. 

نظرات  

#1 سیداحمد 1395-03-04 12:29
با سلام
اگه امکانش هست در مورد سیستم تعلیق خودرو هم مطلب بزارید
ممنون
نقل قول

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی